PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

Zajęcia regularne Skakanka.DANCE dla dzieci


PŁATNOŚĆ STAŁA:    92 zł brutto / miesiąc (4 treningi regularne-zajęcia raz w tygodniu 60 minut)

OPŁATA CZŁONKOWSKA: na sezon artystyczny 2022/2023 - 50 zł brutto (jednorazowo przy zapisie do grupy)*

*opłata członkowska jest realizowana w całości na PAKIET TANCERZA oferowany dzieciom na dany sezon artystyczny.


PROMOCJA RODZINNA!!!!

W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza RODZEŃSTWO, Tancerze są objęci następującą zniżką rodzinną:

1 DZIECKO - pełna opłata za zajęcia - 92 zł brutto
2 DZIECKO - opłata pomniejszona o 10 zł - 82 zł brutto
3 DZIECKO i każde kolejne - BEZPŁATNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

* Każdego z tancerzy obowiązuje przy zapisach opłata członkowska na dany sezon artystyczny.

Zajęcia regularne SkakankaLADIES - treningi dla Pań

PŁATNOŚĆ STAŁA:   92 zł brutto* / miesiąc (4 treningi regularne -zajęcia raz w tygodniu 60 minut)

* OPŁATA CZŁONKOWSKA: Uczestników zajęć SkakankaLADIES nie obowiązuje opłata członkowska

PROMOCJA RODZINNA: Dla Rodziców Tancerzy SkakankaDANCE zostanie naliczony rabat 10 zł za każde tańczące Dziecko :)

Płatności za zajęcia

Jak opłacić trening


OPŁATA MIESIĘCZNA oraz OPŁATA CZŁONKOWSKA za zajęcia jest uiszczana (z góry) do 10 dnia każdego miesiąca.  


W przypadku NOWYCH UCZESTNIKÓW opłaty dokonujemy przed pierwszym treningiem regularnym, zaś w kolejnych miesiącach zajęć do 10 tego dnia każdego miesiąca np. płatności za miesiąc październik dokonujemy do 10 października. Wszystkie płatności dokonujemy w formie online w aplkacji ActiveNow (już wkrótce) lub przelewem na konto.


DANE DO PŁATNOŚCI PRZELEWEM ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

iMAGENTA Dawid Wojciechowski  Mbank 52 1140 2004 0000 3002 7674 5180

Tytuł przelewu: imię i nazwisko Uczestnika, lokalizacja zajęć, opłacany miesiąc

np. karnet taniec Zofia Nowak, GOLINA, wrzesień